معنی و ترجمه کلمه notochord به فارسی notochord یعنی چه

notochord


نخستين محور تيره پشت ،ميله غضروفى که در پشت جانوران است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها