معنی و ترجمه کلمه notorious به فارسی notorious یعنی چه

notorious


بدنام رسوا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها