معنی و ترجمه کلمه novum organum به فارسی novum organum یعنی چه

novum organum


منطق بيکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها