معنی و ترجمه کلمه now this man was lying به فارسی now this man was lying یعنی چه

now this man was lying


بايد دانست که اين مرد دروغ ميگفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها