معنی و ترجمه کلمه nth به فارسی nth یعنی چه

nth


در مرحله چند،در مرتبه بيشمار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها