معنی و ترجمه کلمه number of revolutions به فارسی number of revolutions یعنی چه

number of revolutions


علوم مهندسى : عده دور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها