معنی و ترجمه کلمه nutrition به فارسی nutrition یعنی چه

nutrition


تغذيه ،تقويت ،قوت گيرى ،قوت ،خوراک ،غذا
روانشناسى : تغذيه
زيست شناسى : تغذيه
بازرگانى : مواد غذائى
ورزش : تغذيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها