معنی و ترجمه کلمه nutritiously به فارسی nutritiously یعنی چه

nutritiously


چنانکه قوت دهد يا غذائيت داشته باشد،بطور مغذى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها