معنی و ترجمه کلمه nuts به فارسی nuts یعنی چه

nuts


اجيل ،ديوانه ،مفتون


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها