معنی و ترجمه کلمه object libido به فارسی object libido یعنی چه

object libido


زيستمايه( ليبيدوى)
روانشناسى : زيستمايه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها