معنی و ترجمه کلمه obliquity of ecliptic به فارسی obliquity of ecliptic یعنی چه

obliquity of ecliptic


علوم دريايى : ميل دايره البروج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها