معنی و ترجمه کلمه obscure به فارسی obscure یعنی چه

obscure


مشکوک ،کدر،پوشاندن ،مخفى کردن ،محو،نامفهوم ،تيره کردن ،تاريک کردن ،مبهم کردن ،گمنام کردن
کامپيوتر : مبهم
معمارى : مبهم
قانون ـ فقه : مبهم ،مشکوک ساختن
علوم نظامى : مات کردن يا مات بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها