معنی و ترجمه کلمه obsidional به فارسی obsidional یعنی چه

obsidional


محاصره اى ،احاطه کننده ،دست برندار

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها