معنی و ترجمه کلمه obsidional به فارسی obsidional یعنی چه

obsidional


محاصره اى ،احاطه کننده ،دست برندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها