معنی و ترجمه کلمه obsoleteness به فارسی obsoleteness یعنی چه

obsoleteness


کهنگى ،مهجورى ،متروکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها