معنی و ترجمه کلمه occupant به فارسی occupant یعنی چه

occupant


ساکن ،مستاجر،اشغال کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها