معنی و ترجمه کلمه occurrence به فارسی occurrence یعنی چه

occurrence


رخداد،وقوع ،اتفاق ،تصادف ،رويداد،پيشامد،واقعه ،خطور
قانون ـ فقه : حادثه ،تصادف
زيست شناسى : رخداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها