معنی و ترجمه کلمه ocular به فارسی ocular یعنی چه

ocular


ديدگر،چشمى ،بصرى ،باصره اى ،وابسته به ديد چشم ،فطرى
معمارى : چشمى
روانشناسى : چشمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها