معنی و ترجمه کلمه of all hands به فارسی of all hands یعنی چه

of all hands


ازهرسو،ازهمه طرف ،درهرحال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها