معنی و ترجمه کلمه of no account به فارسی of no account یعنی چه

of no account


ناچيز،بى اهميت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها