معنی و ترجمه کلمه oil container به فارسی oil container یعنی چه

oil container


علوم مهندسى : ظرف روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها