معنی و ترجمه کلمه oil guage به فارسی oil guage یعنی چه

oil guage


درجه روغن
عمران : فشار سنج روغن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها