معنی و ترجمه کلمه oil-cup به فارسی oil-cup یعنی چه

oil-cup


علوم مهندسى : روغندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها