معنی و ترجمه کلمه old age pension به فارسی old age pension یعنی چه

old age pension


قانون ـ فقه : حقوق بازنشستگى
بازرگانى : مستمرى بازنشستگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها