معنی و ترجمه کلمه one contradicts the other به فارسی one contradicts the other یعنی چه

one contradicts the other


يکى ديگر را نقص ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها