معنی و ترجمه کلمه operationism به فارسی operationism یعنی چه

operationism


)operationalism(مکتب عملى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها