معنی و ترجمه کلمه optimize به فارسی optimize یعنی چه

optimize


بهينه ساختن ،خوش بين بودن ،بهين ساختن
کامپيوتر : بهينه سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها