معنی و ترجمه کلمه other people به فارسی other people یعنی چه

other people


مردم ديگر،ساير مردم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها