معنی و ترجمه کلمه outclass به فارسی outclass یعنی چه

outclass


داراى مقام بلندترى بودن از،از حيث مرتبه و طبقه برترى داشتن بر،برترى داشتن بر
ورزش : شکست فاحش حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها