معنی و ترجمه کلمه oval به فارسی oval یعنی چه

oval


خاگى ،بادامى ،بيضى ،تخم مرغى شکل
علوم مهندسى : تخم مرغى
معمارى : تخم مرغى
ورزش : زمين بيضى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها