معنی و ترجمه کلمه over rough and smooth به فارسی over rough and smooth یعنی چه

over rough and smooth


در زمين ناهموار وهموار،در پستى وبلندى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها