معنی و ترجمه کلمه overflow dam (am) به فارسی overflow dam (am) یعنی چه

overflow dam (am)


سد غرق شدنى ،سد سر ريز
معمارى : شادروان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها