معنی و ترجمه کلمه overload capacity به فارسی overload capacity یعنی چه

overload capacity


علوم مهندسى : ظرفيت بار زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها