معنی و ترجمه کلمه pantry به فارسی pantry یعنی چه

pantry


ابدارخانه ،ابدار خانه ،شربت خانه ،مخصوص لوازم سفره
معمارى : ابدارخانه
علوم نظامى : بوفه ناو يا پادگان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها