معنی و ترجمه کلمه paranoia or noea به فارسی paranoia or noea یعنی چه

paranoia or noea


ديوانگى خيالى که دران انسان مردم ديگر رازيردست وسزاوارمى پندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها