معنی و ترجمه کلمه partially به فارسی partially یعنی چه

partially


تايک اندازه ،اندکى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها