معنی و ترجمه کلمه party to a transaction به فارسی party to a transaction یعنی چه

party to a transaction


قانون ـ فقه : متعامل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها