معنی و ترجمه کلمه pelagian به فارسی pelagian یعنی چه

pelagian


)pelagic(دريايى ،دريانشين ،ساکن دريا،جانور دريايى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها