معنی و ترجمه کلمه perfervid به فارسی perfervid یعنی چه

perfervid


بسيار باحرارت ،بسيار غيور،سوزان ،تابان ،گرم ،مشتاق ،حريص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها