معنی و ترجمه کلمه persevering به فارسی persevering یعنی چه

persevering


پشت کاردار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها