معنی و ترجمه کلمه philistia به فارسی philistia یعنی چه

philistia


)philistine(ادم هرزه ،ادم بى فرهنگ وبى ذوق ومادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها