معنی و ترجمه کلمه plateau به فارسی plateau یعنی چه

plateau


کف ،جلگه مرتفع ،فلات ،زمين مسطح
معمارى : فلات
روانشناسى : فلات
زيست شناسى : غشت
ورزش : شرايط پايا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها