معنی و ترجمه کلمه polytetrafluoroethlene به فارسی polytetrafluoroethlene یعنی چه

polytetrafluoroethlene


شيمى : پلى تترافلوئورواتيلن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها