معنی و ترجمه کلمه pop-out به فارسی pop-out یعنی چه

pop-out


ورزش : تخته موج که به تعداد زياد توليد ميشود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها