معنی و ترجمه کلمه positional parameter به فارسی positional parameter یعنی چه

positional parameter


پارامتر وضعيتى
کامپيوتر : پارامتر مرتبه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها