معنی و ترجمه کلمه practice trials به فارسی practice trials یعنی چه

practice trials


روانشناسى : کوششهاى تمرينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها