معنی و ترجمه کلمه practices به فارسی practices یعنی چه

practices


اداب ،راه و رسم
روانشناسى : شيوه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها