معنی و ترجمه کلمه preformation به فارسی preformation یعنی چه

preformation


تشکيل قبلى ،پيش سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها