معنی و ترجمه کلمه prepuberal به فارسی prepuberal یعنی چه

prepuberal


)=prebubertal(وابسته بدوره قبل از بلوغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها