معنی و ترجمه کلمه private enterprise به فارسی private enterprise یعنی چه

private enterprise


اقتصاد بخش خصوصى ،عمل خصوصى ،اقتصاد ازاد
قانون ـ فقه : موسسه خصوصى
بازرگانى : شرکت خصوصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها