معنی و ترجمه کلمه probable به فارسی probable یعنی چه

probable


محتمل ،باور کردنى ،امر احتمالى
روانشناسى : محتمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها